Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe privacy wetgeving (GDPR) van toepassing op alle bedrijven, die data van Europese burgers verwerken. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation”. Deze nieuwe privacy regels zijn strenger dan de vorige en dit keer worden de Europese burgers expliciet op hun rechten gewezen. Het doel van dit document is om deze rechten te verduidelijken, alsook de belangrijkste plichten van het (dataverwerkings-)bedrijf.

Data subject = individu wiens data aan het bedrijf werd overhandigd voor verwerking van deze gegevens.

Het data subject kan zijn/haar rechten uitoefenen bij Mag-da bvba te Brasschaat.

Of een aanvraag doen per mail naar info@mag-da.be waarbij het subject de aanvraag kan indienen om zijn/haar persoonlijke data op te vragen. Binnen de 30 dagen zal aan het data subject de opgevraagde gegevens bezorgd worden.

Bericht aan de klant

Rechten van de klant:

Toelichting rechten van de klant (data subject) volgens de nieuwe privacy verordening; “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (GDPR) van 25 mei 2018.

    De klant heeft het recht:
  • om persoonlijke data bij Mag-da op te vragen
  • om persoonlijke data bij Mag-da te wijzigen
  • om persoonlijke data bij Mag-da op te vragen en over te dragen aan een andere organisatie
  • om persoonlijke data bij Mag-da te laten verwijderen*
  • om te weten waarvoor zijn/haar persoonlijke data gebruikt wordt
  • om te protesteren tegen het verwerken van uw persoonlijke data
  • om een beperking te vragen van de verwerking van zijn/haar persoonlijke data
  • om te weigeren dat uw persoonlijke data gebruikt wordt bij automatische beslissingsprocessen (GDPR artikel 15-23)

De klant kan bovenstaande rechten uitoefenen bij Mag-da.

Het recht om data op te vragen kan via het email adres: info@mag-da.be.

Vervolgens kan de data per email verstuurd worden of op papier verkregen worden bij het kantoor van Mag-da zelf. Om het recht om data te wijzigen, over te dragen of te verwijderen, dient u zich te wenden tot de CEO van Mag-da. Dit kan door eenvoudig een aanvraag in te dienen via het email adres: info@mag-da.be.

* door het recht uit te oefenen om persoonlijke data te verwijderen, kan Mag-da geen optimale dienstverlening meer bieden.

Toelichting verwerking van persoonlijke data

Mag-da vraagt enkel uw gegevens op wanneer u gebruik wil maken van onze services en dit enkel indien u ook uw toestemming hiervoor heeft gegeven. De volgende tabel geeft weer welke data Mag-da opslaat en om welke reden.

Categorie data
Juridische basis van verwerking
Bewaringstermijn data

A. Identification data

De kandidaat bezorgt uit eigen beweging zijn/haar CV aan Mag-da.

Op dit CV staat persoonlijke data. Deze data omvat: naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleiding en werkervaring en eventueel andere informatie die de kandidaat zelf op het cv heeft vermeld.

Het CV wordt enkel bijgehouden en doorgestuurd naar potentiële werkgevers, mits de toestemming van de kandidaat zelf.

Deze persoonlijke data wordt bijgehouden om contact te houden met de kandidaat, de data te gebruiken om een match te vinden tussen klant en kandidaat.

De CV’s van de kandidaten worden maximaal 10 jaar bijgehouden. Jaarlijks wordt de database nagekeken en opgeschoond.

N. Education

De kandidaat bezorgt uit eigen beweging zijn/haar CV aan Mag-da.

Op dit CV staat persoonlijke data. Deze data omvat ook onderwijs en opleidingen.

Het CV wordt enkel bijgehouden en doorgestuurd naar potentiële werkgevers, mits de toestemming van de kandidaat zelf.

Deze persoonlijke data wordt bijgehouden om contact te houden met de kandidaat, de data te gebruiken om een match te vinden tussen klant en kandidaat.

De CV’s van de kandidaten worden maximaal 10 jaar bijgehouden. Jaarlijks wordt de database nagekeken en opgeschoond.

O. Profession

De kandidaat bezorgt uit eigen beweging zijn/haar CV aan Mag-da.

Op dit CV staat persoonlijke data. Deze data omvat ook werkervaring.

Het CV wordt enkel bijgehouden en doorgestuurd naar potentiële werkgevers, mits de toestemming van de kandidaat zelf.

Deze persoonlijke data wordt bijgehouden om contact te houden met de kandidaat, de data te gebruiken om een match te vinden tussen klant en kandidaat.

De CV’s van de kandidaten worden maximaal 10 jaar bijgehouden. Jaarlijks wordt de database nagekeken en opgeschoond.